Social ItemsOptičke ili vizuelne iluzije imaju način da nas očaraju i "potresu" našu stvarnost. Mnogi od nas se oslanjaju na našu viziju kako bi svet oko nas imao smisla. Kada vam se nešto predstavi, a da to naše oči ne mogu da potvrde, to može biti malo uznemirujuće.


Pripremili smo vam 3 zanimljive iluzije, koje će vas naterati da se zapitate da li je sve u redu sa vašim vidom.
#3 - Na Slici Se Nalazi 12 Tačaka Koje Ne Možete Da Vidite Istovremeno

Optička iluzija Jacques Ninia iz 2000 godine nazvana "Ninova Iluzija Izumiranja", ima 12 crnih tačaka na "raskrsnici" ove slike, ali većina ih ne može videti sve zbog naše loše periferne vizije. #2 - 4 Horizontalne Plave Linije Su Prave I Paralerne

U Ovoj modernoj interpretaciji klasičnog "Cafe Wall Illusion" naš um nas tera da pomislimo da su plave linije zakrivljene, i savijene. Ovu iluziju je napravio profesionalni mađioničar i iluzionista Victoria Skye.Kada zamutite sliku, efekat tada nesta jer više ne raspoznajete crno bele dijamante.
#1 - Posmatrajte Malu Crnu Tačku U Sredini Slike, I Gledajte Kako Slika Nestaje


Trokslerovo izbledivanje, ili Trokslerov efekat je iluzija koja utiče na vizuelnu percepciju.
Kada se fiksira na određenu tačku čak i na kratak vremenski period, nepromenjivi stimulans od tačke fiksacije će polako izbledeti, i nestati. Ovaj efekat je izmislio Švajcarski lekar
Ignaz Paul Vital Troxler 1804 godine, dok se nalazio u Beču.

OPTIČKE ILUZIJE KOJE ĆE VAM POMUTITI RAZUM!Optičke ili vizuelne iluzije imaju način da nas očaraju i "potresu" našu stvarnost. Mnogi od nas se oslanjaju na našu viziju kako bi svet oko nas imao smisla. Kada vam se nešto predstavi, a da to naše oči ne mogu da potvrde, to može biti malo uznemirujuće.


Pripremili smo vam 3 zanimljive iluzije, koje će vas naterati da se zapitate da li je sve u redu sa vašim vidom.
#3 - Na Slici Se Nalazi 12 Tačaka Koje Ne Možete Da Vidite Istovremeno

Optička iluzija Jacques Ninia iz 2000 godine nazvana "Ninova Iluzija Izumiranja", ima 12 crnih tačaka na "raskrsnici" ove slike, ali većina ih ne može videti sve zbog naše loše periferne vizije. #2 - 4 Horizontalne Plave Linije Su Prave I Paralerne

U Ovoj modernoj interpretaciji klasičnog "Cafe Wall Illusion" naš um nas tera da pomislimo da su plave linije zakrivljene, i savijene. Ovu iluziju je napravio profesionalni mađioničar i iluzionista Victoria Skye.Kada zamutite sliku, efekat tada nesta jer više ne raspoznajete crno bele dijamante.
#1 - Posmatrajte Malu Crnu Tačku U Sredini Slike, I Gledajte Kako Slika Nestaje


Trokslerovo izbledivanje, ili Trokslerov efekat je iluzija koja utiče na vizuelnu percepciju.
Kada se fiksira na određenu tačku čak i na kratak vremenski period, nepromenjivi stimulans od tačke fiksacije će polako izbledeti, i nestati. Ovaj efekat je izmislio Švajcarski lekar
Ignaz Paul Vital Troxler 1804 godine, dok se nalazio u Beču.