Social Items


1946-te Godine, tadašnji fotograf Ričard Miler je pozvao grupu vojnika da mu pozerišu za slikanje, medju tom grupom je bila i Marilyn. Ono što nije znao je da tadašnja 19-godišnjakinja Norma Džin Daugtri će postati čuveni simbol lepote. Par godina kasnije, Ričard je izjavio da nije verovao da će njegove fotografije toliko dobiti na vrednosti. Za njega, tada Norma je bila  simpatična i ljupka brineta koja mu je pozirala za slikanje. U tom vremenu kolekcija njegovih slika je iznosila izmedu 60.000 i 80.000$.  Jedna od slika koja se najviše izdvaja je Marilyn u venčanici, koje je bilo ujedno i njeno prvo venčanje.

Slika koja se najviše izdvaja iz ove kolekcije.

10 SLIKA MARILYN MONROE PRE NEGO ŠTO JE POSTALA POZNATA


1946-te Godine, tadašnji fotograf Ričard Miler je pozvao grupu vojnika da mu pozerišu za slikanje, medju tom grupom je bila i Marilyn. Ono što nije znao je da tadašnja 19-godišnjakinja Norma Džin Daugtri će postati čuveni simbol lepote. Par godina kasnije, Ričard je izjavio da nije verovao da će njegove fotografije toliko dobiti na vrednosti. Za njega, tada Norma je bila  simpatična i ljupka brineta koja mu je pozirala za slikanje. U tom vremenu kolekcija njegovih slika je iznosila izmedu 60.000 i 80.000$.  Jedna od slika koja se najviše izdvaja je Marilyn u venčanici, koje je bilo ujedno i njeno prvo venčanje.

Slika koja se najviše izdvaja iz ove kolekcije.